Ochrona danych osobowych – Gmina

Zespół Inspektorów Ochronnych Danych Osobowych

Wójt Gminy Ojrzeń z dniem 1 marca 2021 roku, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektora Ochronnych Danych Osobowych, w składzie:

  • Jacek Rembikowski – wiodący Inspektor Ochrony Danych
  • Bernadeta Gronowska – członek zespołu
  • Hanna Matuszewska- członek zespołu
  • Wojciech Gębala – członek zespołu

Wszelkie uwagi dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo kierować:

  • listownie na adres: Urząd Gminy w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  • mailowo na adres: /iod@ojrzen.pl/
  • osobiście w siedzibie w godzinach pracy Urzędu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DOWODY OSOBISTE

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

Komentowanie jest wyłączone.