• Cztery zielone linie

OFERTA PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu informuje o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Oferta pracy

Oświadczenie

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Komentowanie jest wyłączone.