• Cztery zielone linie

Ogłoszenie w sprawie suszy

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SUSZY

 

Wójt Gminy Ojrzeń informuje rolników,

że w siódmym okresie raportowania SMSR Puławy został ogłoszony

stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie gminy Ojrzeń

dla kategorii gleby I i II dla następujących upraw:

zboża jare, zboża ozime, kukurydza, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe,

krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe.

W związku z powyższym wnioski o szacowanie strat można składać do Urzędu Gminy Ojrzeń w pokoju nr 7 lub nr 25

w wydłużonym terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Wniosek winien zawierać m.in. informację na temat wszystkich upraw prowadzonych w gospodarstwie rolnym

zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych przez ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego w ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 r.

oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji Zwierząt lub kserokopie księgi stada bądź paszportu,

z podziałem na gatunki i grupy wiekowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ojrzeń lub pod nr telefonu 23 671 83 20.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie RODO

 

 

Komentowanie jest wyłączone.