• Cztery zielone linie

Ogłoszenie w sprawie świadczenia wychowawczego 500+

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu informuje, że korzystanie ze świadczenia wychowawczego 500+ jak i pozostałych świadczeń na dzieci w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowych wniosków.

Uprzejmie przypominamy Państwu, że od dnia  1 sierpnia 2017 r., rozpoczyna się termin składnia wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r. Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Wypełniony wniosek będzie można złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu ul. Ciechanowska 19 od poniedziałku do piątku w godz. od 800-1600 (pok. nr 3  – I piętro). Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Podobne udogodnienia obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

WAŻNE:  w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku. Zaświadczenie o gospodarstwie rolnym za 2016 r. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie za miesiąc następujący po miesiącu w którym dochód został uzyskany (np. umowa o pracę od 5 marca – zaświadczenie o dochodzie netto za kwiecień).

Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym umieszczone są w komunikacie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – link poniżej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/najnowsze-zmiany-w-swiadczeniach-rodzinnych-i-funduszu-alimentacyjnym

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.