• Cztery zielone linie

Ogłoszenie – zamknięcie rachunków bankowych

OGŁOSZENIE – ZAMKNIĘCIE RACHUNKÓW BANKOWYCH
W związku z zamknięciem rachunków bankowych Gminy Ojrzeń w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie informuję, iż z dniem 21 listopada 2016 roku wpłaty gotówkowe na poniższe konta gminy w Banku Spółdzielczym w  Płońsku:

  • 35 8230 0007 0017 2651 2000 0001 – podatki, opłata skarbowa, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze, itp.
  • 88 8230 0007 0017 2651 2000 0017 – opłata za wywóz odpadów
  • 45 8230 0007 0017 2651 2000 0015 – opłata za wodę

realizowane będą bez dodatkowych opłat i prowizji w BS Gąsocin w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 21; 06-456 Ojrzeń.

Komentowanie jest wyłączone.