• Cztery zielone linie

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w Gminie Ojrzeń, poprawa dostępności szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców.

W dniu 18 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Ojrzeń – Pan Zdzisław Mierzejewski, podpisał 3 umowy z firmą mającą wykonać infrastrukturę niezbędną do dostarczenia Internetu do szkół w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Umowy dotyczyły udostępnienia nieruchomości szkolnych – światłowody zostaną doprowadzone do szkół w Kraszewie, Młocku i Ojrzeniu. Wszelkie koszty związane z wykonaniem łączy światłowodowych do szkół sfinansowane zostaną w ramach programu rządowego. Dostawcą darmowego Internetu do szkół będzie NASK. Jednocześnie wykonanie tych łączy umożliwi poprawę dostępności Internetu szerokopasmowego na terenie gminy. Za pomocą łączy radiowych, firma ta będzie świadczyła komercyjnie usługę dostępu do Internetu dla mieszkańców. Według poczynionych ustaleń, zasięg oferowanej usługi, ma obejmować teren praktycznie całej gminy. Firma już rozpoczęła działania mające na celu realizację inwestycji.

Komentowanie jest wyłączone.