Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

 

Opis operacji:


Cele operacji:  Wspieranie lokalnego rozwoju w miejscowości Ojrzeń poprzez budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną.


Planowane/przewidywane efekty operacji:

 


Typ/nazwa operacji:

Gospodarka wodno-ściekowa / Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych


nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Komentowanie jest wyłączone.