• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Petycje 2019

Lp.Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTermin rozpatrzenia petycjiZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia petycji
1.wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjachPetycjaUtwardzenie i naprawa drogi ul. Polna w Ojrzeniu25 lipca 2019r.9 sierpnia 2019r.-Odpowiedź na petycję
2.Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa
PetycjaWdrożenie procedur dotyczących płatności bezgotówkowych.19 sierpnia 2019r.21 października 2019r.Odpowiedź na petycję
3.radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin
PetycjaWdrożenie polityki zarządzania konfliktem interesów.27 sierpnia 2019r.29 października 2019r.Odpowiedź na petycję
4.Renata SutorPetycjaPetycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego2 grudnia 2019r.21 lutego 2020r.Odpowiedź na petycję

Komentowanie jest wyłączone.