Petycje 2020

Lp.Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTermin rozpatrzenia petycjiZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia petycji
1.Adam Matyszewski, Kostrogaj 15/1, 09-402 Płock PetycjaPetycja w sprawie przyjęcia uchwały11 grudnia 2020r.25 lutego 2021 r.nie byłoUchwała 175/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 lutego 2021 r.
2.Tomasz PiotrowiczPetycjaOchrona danych osobowych21 grudnia 2020r.20 lutego 2021r.nie było09 lutego 2021r. wysłano odpowiedź

Komentowanie jest wyłączone.