Petycje 2020

Lp.Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTermin rozpatrzenia petycjiZasięgane opinieInformacja o sposobie załatwienia petycji
1.Adam Matyszewski, Kostrogaj 15/1, 09-402 Płock PetycjaPetycja w sprawie przyjęcia uchwały11 grudnia 2020r.

Komentowanie jest wyłączone.