• Cztery zielone linie

Ratować PKS-y. Adam Struzik o likwidacji PKS na Mazowszu

Z końcem czerwca tego roku trzy PKS-y na Mazowszu należące do firmy transportowej Mobilis – w Ciechanowie, Ostrołęce i Mińsku Mazowieckim – mają zakończyć działalność. W związku z tym od 1 lipca mieszkańcy z tych rejonów zostaną pozbawieni publicznego środka transportu do szkół, szpitali, miejsc pracy itp.

Jak poinformował w komunikacie prasowym przewoźnik, powodem zakończenia działalności tych PKS-ów jest nierentowność przewozów szkolnych, jak i lokalnych, wynikająca między innymi z braku uregulowań prawnych, które zapewniałyby stabilne podstawy do inwestowania i rozwoju.

Na środowym posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni mazowieccy mieli przyjąć stanowisko dotyczące konieczności podjęcia działań w zakresie finansowania publicznego transportu zbiorowego. Jednak postanowili skierować sprawę do komisji sejmikowej.

– My nie możemy dzisiaj złożyć deklaracji, że w zamian za likwidowane komercyjne przedsiębiorstwa transportowe zdołamy teraz powołać jakąś własną firmę – podkreślił podczas posiedzenia Sejmiku Adam Struzik. – Niestety, samorządy lokalne same sobie z takim problemem nie poradzą. Potrzebne jest wsparcie państwa zarówno na poziomie prawnym, jak i finansowym. Uważamy, że to wymaga pilnego wyregulowania na poziomie ustawodawczym, rządowym.

Marszałek zasugerował rozwiązanie, żeby powiaty otrzymywały odpowiedni udział w podatkach, np. część CIT i PIT na ten cel lub budowę systemu refundacji dla deficytowych przewozów osobowych.
– Dzisiaj my, jako samorząd, dopłacamy tylko do ulgowych przewozów; trzeba zbudować system również dla samorządów powiatowych – zaznaczył marszałek. Jego zdaniem wtedy te samorządy mogłyby zbudować strukturę przewozów dla linii międzypowiatowych.

Źródło: artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/182059/Ratowac-PKS-y–Adam-Struzik-o-likwidacji-PKS-na-Mazowszu (dostęp 30.03.2018 r.)

Komentowanie jest wyłączone.