• Cztery zielone linie

Skierowanie do konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Ojrzeń na 2018 rok

zarzadzenie do konsultacji spolecznych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ojrzeń na 2018 rok

 

Komentowanie jest wyłączone.