• Cztery zielone linie

Szkolenie w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”
zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu
związanym ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju,
które odbędzie się w dniu 20.10.2016 r. o godz. 9.00 – 11.30 w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu.

Program szkolenia pobierz tutaj

Komentowanie jest wyłączone.