• Cztery zielone linie

Ujemne skutki przezimowania

Wójt Gminy Ojrzeń informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. Wnioski należy składać w pokoju nr 20 (sekretariat) lub pokoju 25 Urzędu Gminy Ojrzeń w terminie do dnia 15.04.2016 roku.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Ojrzeń (pokój 23 i 25) lub na stronie internetowej www.ojrzen.pl.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego w ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na 2016 rok, kopię ewentualnej umowy dzierżawy oraz podać numer telefonu do kontaktu.

Dodatkowo zawiadamiamy, iż na dzień dzisiejszy brak jest informacji na temat form pomocy udzielanej poszkodowanym rolnikom.

Wniosek o szacowanie strat

Oświadczenie

Komentowanie jest wyłączone.