• Cztery zielone linie

Utworzenie Posterunku Policji w Ojrzeniu

Dzień 15 stycznia 2018 r. był wyjątkowo korzystny dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Ojrzeń. W dniu tym w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli:

  • Poseł na Sejm RP Anna Cicholska
  • Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Grzegorz Grabowski wraz z I zastępcą mł. insp. Zbigniewem Andresem

ze strony samorządowej:

  • Marzena Ślubowska – Wójt Gminy Sońsk;
  • Zdzisław Mierzejewski – Wójt Gminy Ojrzeń;
  • Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opinogóra;
  • Lech Zduńczyk – Wójt Gminy Regimin.

Tematem spotkania było utworzenie posterunków policji na terenie powiatu ciechanowskiego. Przypomnijmy, że Rada Gminy Ojrzeń dwukrotnie (22.09.2017 r. i 23.10.2017 r.), podejmowała w tej sprawie stanowiska, w których apelowała do władz państwowych o utworzenie posterunku na terenie naszej gminy. Argumentem przemawiającym na korzyść utworzenia posterunku na terenie Gminy Ojrzeń jest i było posiadanie praktycznie gotowych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, które można wykorzystać na potrzeby posterunku (po zlikwidowanym oddziale banku). Na spotkaniu Wójt – Zdzisław Mierzejewski podtrzymał wcześniej składane deklaracje dotyczące przygotowania pomieszczeń dla powstającego posterunku policji. Działania gminy wspierane były przez Panią Poseł Annę Cicholską. Powstanie posterunku jest obecnie już tylko kwestią czasu, związaną z przeprowadzeniem niezbędnych procedur organizacyjnych po stronie Policji. Na spotkaniu przekazano również informację, że tworzony posterunek, będzie obsadzony przez sześciu funkcjonariuszy.

Fot. Biuro Poselskie Poseł Anny Cicholskiej

Komentowanie jest wyłączone.