• Cztery zielone linie

Uwaga Fałszywi Pracownicy Socjalni!!

W zawiązku  z incydentami mających miejsce na terenie gminy Ojrzeń, tj. fałszywego powoływania się na pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka i oferowaniu  korzyści materialnych w zamian za okazanie dowodu tożsamości oraz podpisanie nieznanej treści dokumentu. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zachowanie ostrożności zwłaszcza osób starszych i samotnie gospodarujących oraz w niepokojących sytuacjach o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ciechnowie lub Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Przypominamy, iż w/w instytucja funkcjonuje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Komentowanie jest wyłączone.