• Cztery zielone linie

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunale, mają obowiązek rejestracji w specjalnym systemie BDO.

Numer BDO muszą posiadać nie tylko zakłady produkcyjne czy firmy odpadowe, ale także np. gabinety stomatologiczne, sklepy, apteki, gabinety lekarskie, weterynarze, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, jednostki badawcze, tartaki, zakłady fryzjerskie i inne nawet małe zakłady rzemieślnicze oraz rolnicy gospodarujący na powierzchni powyżej 75 ha. W szczególny sposób zobowiązane do rejestracji są firmy wprowadzające produkty w opakowaniach.

Do rejestru BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) bezwzględnie muszą wpisać się przedsiębiorcy, którzy do tej pory prowadzili papierową ewidencję odpadów. Brak wpisu do systemu oznacza to, że po 1 stycznia 2020 roku nie będą od nich odbierane śmieci. To w konsekwencji grozi karami od 5 tys. zł do nawet miliona zł dla właściciela firmy, m.in. za wytwarzanie odpadów innych niż komunalne bez wpisu do rejestru BDO.

Ważne jest także to, by wniosek o wpisanie do systemu składać w urzędzie marszałkowskim właściwym dla miejsca, w którym zarejestrowana jest firma. Dla powiatu ciechanowskiego jest to Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów. Wniosek o wpisanie do rejestru BDO należy składać pisemnie, osobiście lub przez profil zaufany ePUAP.

  • Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności.
  • W przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do Rejestru-BDO należy niezwłocznie złożyć wniosek rejestracyjny.

 

 

Więcej informacji na stronie www.mazovia.pl oraz www.bdo.mos.gov.pl

 

Komentowanie jest wyłączone.