• Cztery zielone linie

W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

W kasie Urzędu Gminy w Ojrzeniu zamontowany został terminal. Interesanci już od 8 marca 2018 roku będą mogli uiszczać większą część opłat, za pomocą karty płatniczej lub telefonu, który posiada odpowiednią aplikację.

Gmina Ojrzeń przystąpiła do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., i podpisała umowę z firmą, która dostarczyła bezpłatnie terminal. Program uruchomiony jest bez kosztowo, zarówno dla urzędów, jak i dla klientów i będzie trwał do 31.03.2020 roku.

Kartą i telefonem można płacić podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, można uiścić opłaty, które nie wynikają z umów cywilno-prawnych, jak opłata skarbowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rodzaj transakcji, których można dokonywać kartą bądź telefonem wynika z ordynacji podatkowej. Wyłącznie gotówką lub przelewem należy uiszczać opłaty wynikające z umów cywilno-prawnych, tzn. dotyczące dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia oraz sprzedaży wody.

Urząd Gminy przypomina, że wszystkie opłaty i należności można regulować gotówką w kasie, wpłat można dokonywać również przelewem na numer konta:

35 8230 0007 0017 2651 2000 0001 – podatki, opłata skarbowa, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze

88 8230 0007 0017 2651 2000 0017 – opłata za wywóz odpadów

45 8230 0007 0017 2651 2000 0015 – opłata za wodę

Komentowanie jest wyłączone.