• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Dyżury Wójta

Wójt Gminy Ojrzeń
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
od 10:00 do 11:00
oraz
od 15:30 do 16:30
Rejestr skarg i wniosków mieszkańców prowadzi samodzielne stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej.
Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe załatwienie skarg i wniosków mieszkańców ponoszą merytoryczni pracownicy, zgodnie z zakresem skargi.

Komentowanie jest wyłączone.