Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ojrzeń przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Ojrzeń podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ojrzeń przeznaczonych do zbycia.

Komentowanie jest wyłączone.