• Cztery zielone linie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ojrzeń przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Ojrzeń podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ojrzeń przeznaczonych do zbycia.

Komentowanie jest wyłączone.