• Cztery zielone linie

Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kraszewie

Zgodnie z programem przedwyborczym na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kraszewie wymieniono 8 okien. Okna zostały wyposażone w szklenie potrójne U max 0,7, zostały zastosowane profile aluminiowe, nawiewniki hydrostatyczne oraz zespół mechanizmów umożliwiających otwieranie okien z poziomu posadzki. Szkło jest bezpieczne oraz posiada dodatkową funkcję ochronną w postaci piłkochwytów. Parapety wewnętrzne zostały wykonane z konglomeratu marmurowego o grubości 3 cm i wyposzczone poza lico ściany 4 cm.

Całkowita powierzchnia okien to +/- 71 m2. Koszt inwestycji wyniósł 111 474,11 zł.

Komentowanie jest wyłączone.