• Cztery zielone linie

Wypowiedź Wójta Gminy Ojrzeń – PULS Ciechanowa

Wypowiedź Wójta Gminy Ojrzeń – Zdzisława Mierzejewskiego pochodzi z artykułu pt. „Samorządowe podsumowania i plany” z gazety lokalnej PULS Ciechanowa

Rok 2017 był stosunkowo udany dla Gminy Ojrzeń. Udało się zrealizować wiele istotnych zamierzeń inwestycyjnych, przekładających się bezpośrednio na poprawę jakości życia naszych mieszkańców.

Przede wszystkim powstał obiekt dla seniorów, w ramach rządowego programu SENIOR +. W placówce organizowany jest dzienny pobyt dla ok. 30 seniorów, zapewniane są dla nich zajęcia, ćwiczenia, imprezy kulturalne. Można powiedzieć że ze starego, zniszczonego budynku powstało coś, co będzie istotnym elementem dla życia naszych mieszkańców.

Nie zapominamy też o młodych ludziach, uczęszczających do szkół na terenie gminy. Zakończyła się realizacja projektu unijnego, w którym uczniowie uczestniczyli w licznych zajęciach dodatkowych, podnoszących poziom ich kompetencji – m.in. w zakresie języków obcych.

Również w zakresie infrastruktury wiele się udało zrobić z pozyskaniem środków unijnych i krajowych – dokończenie przebudowy drogi w Bronisławiu, przebudowa ulicy Przedszkolnej w Ojrzeniu, droga w Wojtkowej Wsi. Wiele by można jeszcze wymieniać…

Z kolei rok 2018 będzie bardzo aktywny inwestycyjnie dla Gminy Ojrzeń. Przede wszystkim rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków Ojrzeniu, obsługującej Ojrzeń i Dąbrowę, wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla części Ojrzenia. Sieć kanalizacyjna na Dąbrowie już została wykonana w latach ubiegłych. Jest to najpoważniejsze zadanie inwestycyjne, realizowane przy współudziale środków pomocowych  UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Kolejne wyzwanie to rozpoczęcie realizacji drogi Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie. Inwestycja ta jest również realizowana przy współudziale środków pomocowych UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – bez nich raczej nie byłoby szans na jej realizację.

Bardzo aktywnie również zabiegamy o pozyskiwanie nowych środków zewnętrznych. W ramach programu rządowego „MALUCH +” powstanie żłobek zlokalizowany w Zespole Szkół w Kraszewie. Pozyskano środki zarówno na jego realizację, jak i funkcjonowanie. Działalność obiektu ma się rozpocząć od nowego roku szkolnego.

Staramy się o pozyskanie środków na kolejny projekt edukacyjny, dwuletni, w ramach którego, dzięki całkowitemu sfinansowaniu go przez Unię Europejską, możliwe będzie podnoszenie kompetencji naszych uczniów, młodzieży szkolnej, w zakresie kompetencji kluczowych.

Chcemy również sfinansować kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, w ramach programu rządowego Otwarte Strefy Aktywności (OSA), który zlokalizowany będzie w Ojrzeniu. Dokumentacja projektowa jest już wykonana, wniosek zostanie złożony do dnia 15.02.2017 r.

Ponadto jak co roku mamy do zrealizowania prawie 30 zadań pochodzących z funduszy sołeckich.

Złożyliśmy również wnioski o dofinansowanie placów zabaw w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w Nowej Wsi i Kownatach Borowych, wnioski o dofinansowanie dróg w Obrębie i Kicinie, planujemy złożenie wniosku o dofinansowanie usuwania azbestu dla naszych mieszkańców, jak więc widać mamy co robić.

Źródło: Samorządowe podsumowania i plany, „PULS Ciechanowa” nr 36, s. 12

Komentowanie jest wyłączone.