• Cztery zielone linie

Z początkiem stycznia rozpoczęły działanie punkty bezpłatnej pomocy prawnej

Dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego przygotowano 4 takie punkty.
Zgodnie z ustaleniami starosty ciechanowskiego z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie i Okręgową Radą Adwokacką w Płocku będą one funkcjonowały w:

  • Ciechanowie (Urząd Miasta, Plac Jana Pawła II),
  • Glinojecku (ul. Polna 2C, budynek  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury),
  • Grudusku (ul. Ciechanowska 54 – Urząd Gminy)
  • Gołyminie Ośrodku ( ul. Szosa Ciechanowska 8 – Urząd Gminy).

Dyżury prawników:

Ciechanów:

Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 14.00-18.00.

Przyjmować będą: adwokat Łukasz Majewski; radca prawny Dorota Żbikowska.

Glinojeck:

Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 10.00-14.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 16.00-20.00.

Przyjmować będą: adwokat Katarzyna Walczewska; radca prawny Krzysztof Cybulski.

Grudusk:

Poniedziałek  8.00-12.00
Wtorek 10.00-14.00
Środa  12.00-16.00
Czwartek  14.00-18.00
Piątek 16.00-20.00.

Przyjmować będą: adwokat Bartłomiej Jagaczewski; radca prawny Adam Olszewski.

Gołymin Ośrodek:

Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek   10.00-14.00
Środa    12.00-16.00
Czwartek  14.00-18.00
Piątek 16.00-20.00.

Przyjmować będą: adwokat Maciej Uznański i radca prawny Sławomir Brzeziński.

Komentowanie jest wyłączone.