Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną

Opis operacji:


Cele operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, poprzez zakup  ogólnodostępnej  altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

 

Planowane/przewidywane efekty operacji:

Komentowanie jest wyłączone.