• Cztery zielone linie

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2021

Zadanie pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego i ubrań specjalistycznych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Ojrzeń:

OSP Ojrzeń, OSP Kraszewo i OSP Młock

w ramach Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2021”

Gmina Ojrzeń na podstawie umowy Dotacji Nr WB.5521.3.6.2021 zawartej dnia 11 czerwca 2021 roku z Powiatem Ciechanowskim zrealizowała zadanie, w ramach którego zakupiono:

  1. Dla jednostki OSP Ojrzeń: 3 pary butów strażackich specjalistycznych
  2. Dla jednostki OSP Kraszewo: latarkę kątową oraz narzędzie ratownicze HOOLIGAN
  3. Dla jednostki OSP Młock: zasysacz liniowy Z-4.

Całkowita wartość zadania: 5 000 zł

Dotacja Powiatu Ciechanowskiego: 5 000 zł

 

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.10.2021 r.

Termin rozliczenia końcowego dotacji: 15.11.2021 r.

Komentowanie jest wyłączone.