• Cztery zielone linie

Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ojrzeń

Zadanie pn.:Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ojrzeń

dofinansowano ze środków Powiatu Ciechanowskiego

w ramach PROGRAMU pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2020”

 

Gmina Ojrzeń na podstawie Umowy Dotacji Nr WB.5521.3.3.5.2020 r. zawartej dnia 24 lipca 2020  z Powiatem Ciechanowskim zrealizowała zadanie, w ramach którego zakupiono wentylator oddymiający dla OSP Ojrzeń.

 

Całkowita wartość zadania: 5 000 zł

Dotacja Powiatu Ciechanowskiego: 5 000 zł

 

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.10.2020 r.

Termin rozliczenia końcowego dotacji: 15.11.2020 r.

Komentowanie jest wyłączone.