Archiwum zamówień publicznych 2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2017zamowienia_publiczne

Informacja o wybranym wykonawcy w postępowaniu: Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” – zmiana wybranego wykonawcy, z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy

UWAGA!!. ZMIANA TREŚCI!! w ponownym Ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym: Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół”

Informacja o wybranym wykonawcy w postępowaniu: Dostawy sprzętu TIK w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół”

Informacja o nierozstrzygniętym postępowaniu: Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół”

UWAGA!!! 2 ZMIANA W TREŚCI!!!. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym: Dostawy sprzętu TIK w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół”

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym: Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół”

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW – ZMIANA FORMULARZA OFERTY w postępowaniu Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół”

Postępowanie ofertowe na Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół”

Komentowanie jest wyłączone.