Archiwum zamówień publicznych 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie VI”

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz ze zmianami i wyjaśnieniami z dnia 11.10, 12.10 23.10 i 26.10.2018 r. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie V”

ZAPYTANIE OFERTOWE  wraz z wyjaśnieniami „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie IV”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń, w okresie od 13 września 2018 r., do 12 września 2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – pomieszczenia żłobka trzecie postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA)”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – pomieszczenia żłobka – przetarg ponowny

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw – postępowanie ponowne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – pomieszczenia żłobka

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń

ZAPYTANIE OFERTOWE, wraz z wyjaśnieniami „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie trzecie”

ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie ponowne”

 ZAPYTANIE OFERTOWE: “Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń wraz z montażem przydomowych przepompowni ścieków – etap III”

ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych”

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2018 roku

Komentowanie jest wyłączone.