Archiwum zamówień publicznych 2021 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń

 Zapytanie ofertowe, prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kraszewie – Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP w Kraszewie

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie

Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń w okresie od 13.09.2021do 12.09.2023

Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń (wraz z stacją ładowania)

Zapytanie ofertowe – dostawa oleju napędowego

Zapytanie ofertowe na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Zapytanie ofertowe na Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia

Zapytanie ofertowe na Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2021 roku

Link do ogłoszenie w BZP – kliknij tutaj.

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2021 roku – wersja historyczna 3

Link do ogłoszenia w BZP – kliknij tutaj.

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2021 roku – wersja historyczna 2

Link do ogłoszenia w BZP – kliknij tutaj.

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ojrzeń przewiduje przeprowadzić w 2021 roku – wersja historyczna 1

Link do ogłoszenia w BZP – kliknij tutaj. 

Komentowanie jest wyłączone.