Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 22 maja 2018 r.

treść wyjaśnień w formacie pdf do pobrania

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw

Znak sprawy: ZPU.271.9.2018

 

W dniu 22 maja 2018 r., od Wykonawcy wpłynęły zapytania odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw, znak sprawy: ZPU.271.9.2018. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. z póź. zm.) poniżej zamieszczona/przekazana jest treść zapytań wykonawcy, wraz z  wyjaśnieniami Zamawiającego:

ZAPYTANIA WYKONAWCY

Pytanie 1:

„W odpowiedzi na Państwa odpowiedź dotyczącą ogrodzenia : Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw

 

„Pytanie 2:„Czy może Zamawiający wskazać kolorystykę ogrodzenia?”

Odpowiedź na pytanie 2:Odpowiedź na pytanie 2:Ostateczna kolorystyka ogrodzenia, zostanie określona przez Zamawiającego na etapie realizacji. Informacyjnie podajemy, że preferowane kolory to zielony lub pomarańczowy. Kolor ogrodzenia jednolity.”

 

Prośba o Wskazanie konkretnego koloru na tym etapie jest uzasadnione ze względu na to, że w przetargu są dodatkowe punkty  przyznawane za termin realizacji,  również jest to komplikacja ponieważ ustalanie kolorystyki na etapie wykonawstwa wpłynie również na przedłużenie czasu realizacji zadania. Wiąże się to również z tym że kolorystyka ogrodzenia zielona jest kolorem standardowym i dostępnym od ręki, natomiast na kolor pomarańczowy czas oczekiwania to czas około 7tygodni, co może spowodować również niewywiązanie się ze wskazanego terminu realizacji zadania, w związku z tym uzasadniona jest nasza prośba o wskazanie kolorystyki ogrodzenia już na tym etapie.

Odpowiedź na pytanie 1:

Z uwagi na tak przedstawioną problematykę związaną z kolorystyką ogrodzenia, Zamawiający informuje, że wymagany kolor ogrodzenia to zielony – standardowy.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.