Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2017

Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2017:

nieedytowalny *.pdf (Adobe Acrobat Reader)

edytowalny *.odt (Open document, otwierany za pomocą praktycznie wszystkich edytorów tekstowych)

link do zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – kliknij aby przejść.

 

 

Komentowanie jest wyłączone.