Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń (wraz z stacją ładowania)

Zamawiający:

Gmina Ojrzeń

NIP: 5661874365

Adres pocztowy: ul. Ciechanowska 27, Ojrzeń, 06-456

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa autobusu elektrycznego szkolnego wraz z ładowarką.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) dostawę autobusu elektrycznego;
2) przeszkolenie kierowcy;
3) wykonanie stacji ładowania akumulatorów.

Poniżej publikujemy aktualne dokumenty postępowania:

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty w trybie art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. • Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

Informacja z otwarcia ofert (w trybie art. 222 ust. 5 ustawy PZP) w przetargu nieograniczonym na Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń (wraz z stacją ładowania)

Informacja (w trybie art. 222 ust 1. ustawy PZP) o kwocie  jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie Zamówienia  „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń (wraz z stacją ładowania)”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

UWAGA!!! – Zmieniony formularz oceny technicznej – załącznik nr 7 do SWZ, w wersji edytowalnej do pobrania

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z 16.08.2021 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 11.08.2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ z 09.08.2021 r.

Wyjaśnienia treści SWZ z 03.08.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 25.08.2021 r. (wersja pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 25.08.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 20.08.2021 r. (wersja pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 20.08.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (wersja w pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

SWZ wraz z załącznikami (wersja pdf)

Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej 

Postępowanie na minipotral

Identyfikator postepowania: e30d2e01-8244-4093-b1e3-ff7638335a89

UWAGA!!. ZMIANA terminu składania ofert i ich otwarcia

Termin składania ofert  upływa dnia 31.08.2021 r. o godz. 12:00. 

Biuro czynne pn. – pt. w godz. 8.00 – 16.00 

Komentowanie jest wyłączone.