Wyjaśnienia treści zapytania „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA)” z12.06.2018 r.

kliknij, aby pobrać oryginalny dokument w formacie pdf

 

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ojrzeń, reprezentowana przez Wójta Gminy Ojrzeń.

Siedziba:         Urząd Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń

REGON:130378338

NIP: 566-187-43-65

Strona internetowa: www.ojrzen.pl

Adres strony internetowej BIP: www.ugojrzen.bip.org.pl

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego sekretariat@ojrzen.pl  

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

 

Pytanie wykonawcy:

„Pytanie 1

proszę o odpowiedź czy zamiast labiryntu sprawnościowego w wersji metal można zaproponować wersje drewnianą /do zabetonowanych kotew stalowych zamocowane są słupy drewniane/

 

Słupy są wykonane z drewna  impregnowanego,klejonego warstwowo, natomiast mocowanie na kotwach uniemożliwia  ich styk z gruntem i wilgocią.”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w przypadku labiryntu sprawnościowego (wyłącznie w tym przypadku) rozwiązanie zaproponowane przez wykonawcę – czyli zastosowanie zamiast rozwiązania metalowego, wykonanie urządzenia z drewna  impregnowanego, klejonego warstwowo, natomiast mocowanie na kotwach uniemożliwiające  ich styk z gruntem i wilgocią. Oczywiście urządzenie musi być zgodne z normą PN-EN 1176:2009 i dysponować odpowiednimi dokumentami w tym zakresie.

                                                                                                          Zdzisław Mierzejewski

                                                                                                          Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.