• Cztery zielone linie

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie – dokończenie wykonania miejscowych planów zagospodarowania w gminie Ojrzeń.

Treść zaproszenia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług

Uchwały Rady Gminy Ojrzeń

Uchwała nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy  Ojrzeń  z dnia  29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr  XI/51/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego  zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zielona,  położonej w gminie Ojrzeń,

Treść uchwały 160,

Załącznik do uchwały 160

Uchwała nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy  Ojrzeń  z dnia  29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/27/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego  zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń dla miejscowości Osada Wola,

Treść uchwały 161

Załącznik do uchwały 161

Uchwała nr XXVIII/162/2017 Rady Gminy  Ojrzeń  z dnia  29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/28/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń dla fragmentu miejscowości Nowa Wieś,

Treść uchwały 162

Załącznik do uchwały 162

Uchwała nr XXVIII/163/2017 Rady Gminy  Ojrzeń z dnia  29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/63/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015r. zmieniającej uchwałę nr VIII/29/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015r., o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń dla fragmentów miejscowości: Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin.

Treść uchwały 163

Załącznik do uchwały 163

 

Komentowanie jest wyłączone.