• Cztery zielone linie

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zapraszamy do złożenia oferty na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą oraz załącznikami graficznymi dla terenu Gminy Ojrzeń, w roku 2019.

Więcej informacji

Komentowanie jest wyłączone.