• Cztery zielone linie

Zapytanie ofertowe – demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ojrzeń w 2020 roku – etap III

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferyty dla wykonawcy

Wykaz usług

Projekt umowy

Załącznik Umowy RODO

Oświadczenie o dysponowaniu środkami transportu

Oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z rozporządzeniem

Oświadczenie BHP

Komentowanie jest wyłączone.