Zapytanie ofertowe na Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wyjaśnienia treści zapytania z 12.04.2021 r.

Treść zapytania z wszystkimi załącznikami – kliknij aby pobrać

Załączniki w formie edytowalnej:

Formularz oferty – załącznik nr 2,

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,

Komentowanie jest wyłączone.