Zapytanie ofertowe na Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia – ponowne postępowanie

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Treść wyjaśnień zapytania, wraz ze zmianami zapytania i załącznikami

Treść zapytania z wszystkimi załącznikami – kliknij aby pobrać

Załączniki w formie edytowalnej:

Formularz oferty – załącznik nr 2 – zmieniony 19.05.2022 r.,

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,

Komentowanie jest wyłączone.