• Cztery zielone linie

ZAWIADOMIENIE – zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 24.01.2018 roku

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi

od 24-01-2018 roku.

Wójt Gminy Ojrzeń zawiadamia, że Rada Gminy Ojrzeń w dniu 29 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXXIV/216/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W związku z powyższym od 24-01-2018 r. miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wynosi:

  1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a.) 9 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje jedna lub dwie osoby,

b.) 8 zł miesięcznie od mieszkańca,  w przypadku gdy nieruchomość zamieszkują trzy osoby lub więcej,

  1. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a.) 16 zł miesięcznie od mieszkańca gdy nieruchomość zamieszkuje jedna lub dwie osoby,

b.) 15 zł miesięcznie od mieszkańca,  w przypadku gdy nieruchomość zamieszkują trzy osoby lub więcej,

  1. W zabudowie wielorodzinnej stawki i opłaty określone w ust. 1 i 2 stosowane są oddzielnie dla każdego z gospodarstw domowych zamieszkujących na nieruchomości.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/216/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. weszła w życie 24 stycznia 2018 r. dlatego też opłata za miesiąc styczeń 2018 r. wyniesie:

Dla nieruchomości zamieszkałej przezJeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywnyJeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
3 osoby21,77 zł40,55 zł
4 osoby29,09 zł54,06 zł
5 osób36,29 zł67,58 zł
6 osób38,35 zł71,45 zł
7 osób40,42 zł75,32 zł
8 osób42,48 zł79,19 zł
9 osób44,55 zł83,06 zł
10 osób46,61 zł86,94 zł
11 osób48,68 zł90,81 zł
12 osób50,74 zł94,68 zł
13 osób52,81 zł98,55 zł

A opłata w pozostałe miesiące wyniesie:

Dla nieruchomości zamieszkałej przezJeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywnyJeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
3 osoby24,00 zł45,00 zł
4 osoby32,00 zł60,00 zł
5 osób40,00 zł75,00 zł
6 osób48,00 zł90,00 zł
7 osób56,00 zł105,00 zł
8 osób64,00 zł120,00 zł
9 osób72,00 zł135,00 zł
10 osób80,00 zł150,00 zł
11 osób88,00 zł165,00 zł
12 osób96,00 zł180,00 zł
13 osób104,00 zł195,00 zł

 

 

Komentowanie jest wyłączone.