• Cztery zielone linie

Żłobek Gminny w Kraszewie otwarty!

Data 19 września 2018 r. zapisze się w historii Gminy Ojrzeń. Tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie Gminnego Żłobka w Kraszewie.

Przybyłych gości, rodziców, a przede wszystkim dzieci, przywitała na miejscu p. Marlena Dziewanowska – Dyrektor nowopowstałego żłobka. Nie zabrakło oczywiście również elementu duchowego – poświęcenia i pobłogosławienia obiektu dokonał ksiądz proboszcz Józef Deptuła. Głos zabrał również obecny na uroczystości Wójt Gminy Ojrzeń – Zdzisław Mierzejewski. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił fakt, że jest to pierwszy na terenie Powiatu Ciechanowskiego żłobek, który jest zlokalizowany na terenach wiejskich.

Symbolicznie przecięto wstęgę podtrzymywaną przez małych wychowanków przedszkola, po czym przystąpiono do użytkowania obiektu. Maluchy czuły się swobodnie, jak u siebie w domu o czym świadczyła wspólna zabawa wszystkich dzieci. Tym samym żłobek można było uznać za otwarty!

Podkreślić należy, że mimo trudności ze znalezieniem wykonawcy robót budowlanych, krótkim okresem realizacji – obiekt powstał i mogą z niego korzystać najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ok. 340 tysięcy złotych, zaś otrzymane w ramach rządowego programu MALUCH + dofinansowanie wynosi prawie 260 tysięcy złotych. Również bieżące funkcjonowanie placówki jest dofinansowane z dotacji budżetu państwa, w ramach tego samego programu – MALUCH+. Jak już wspomniano, powstanie żłobka na terenach wiejskich jest cenną inicjatywą, wskazującą na to, że i na wsi można inwestować w przyszłość i o przyszłości się myśli. Tą przyszłością są dzieci, najmniejsi mieszkańcy naszej gminy. To oni będą tworzyć naszą przyszłość.

Wszystkim maluchom życzymy radości, uśmiechów na co dzień i samych wyjątkowych dni spędzonych w naszym żłobku. Rodzicom zaś życzymy licznych powodów do satysfakcji z rozwoju i postępów swoich dzieci.

Zachęcamy też rodziców maluchów do korzystania ze żłobka – są jeszcze wolne miejsca.

 

Komentowanie jest wyłączone.