Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Ojrzeń otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Wartość dofinansowania – 64 260,00 zł

Całkowita wartość zadania – 64 260,00 zł

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach pobytu dziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne i przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Główny cel Programu

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną  poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu osoby wykonujące  na co dzień sprawowanie opieki dysponować będą czasem wolnym, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację sił oraz  na załatwienie niezbędnych spraw urzędowych. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zastąpieniu opiekuna  osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy z różnych powodów nie będą mogli czasowo wykonywać swoich obowiązków.

Link do Programu Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Komentowanie jest wyłączone.