• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Senior Plus

REKRUTACJA SENIORÓW DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR +”

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach Dziennego Domu „Senior +” w Ojrzeniu. Zajęcia będą realizowane w ramach  Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2017.

Celem projektu jest wsparcie seniorów, aktywizacja społeczna oraz integracja wewnątrz i międzypokoleniowa.

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie Gminy Ojrzeń,
 • są w wieku 60+,
 • są nieaktywne zawodowo (nie pracują i nie poszukują pracy).

Dzienny Dom „Senior +” obejmie wsparciem 30 seniorów. O planowanym terminie rozpoczęcia zajęć programowych informować będziemy na bieżąco zakwalifikowanych uczestników.

W ramach projektu proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • dostęp do zajęć i obiektu przez 8 godzin od poniedziałku do piątku,
 • usługi socjalne, w tym 1 posiłek (płatny),
 • terapię zajęciową,
 • edukację,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • zajęcia kulturalno – oświatowe,
 • aktywność ruchowa lub/ i kinezyterapia
 • działania aktywizujące społecznie.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior +” będzie określone w regulaminie.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych potrwa od 18 grudnia 2017r.  do odwołania.

Kwestionariusz należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 19.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” udzielane są pod numerem tel. 23 671 83 92.

Dokumenty rekrutacyjne do uzyskania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

Komentowanie jest wyłączone.