• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Programy społeczne

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji„, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł ProjektuCel DziałaniaCzas realizacji WartośćRealizator
Nowy zawód - nowa przyszłośćZwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych 1. zawarcie 30 kontraktów socjalnych01.01.2012 - 31.12.2014245486,71 złGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2. szkolenia dla beneficjentów prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego
3. kursy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe dla 30 osób zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami oraz potrzebami rynku pracy
4. wsparcie dochodowe dla 30 osób objętych projektem
5. skierowanie 2 osób do szkoły
Tytuł ProjektuCel DziałaniaCzas realizacji WartośćRealizator
Nowy zawód - nowa przyszłośćZwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych 1. zawarcie 10 kontraktów socjalnych01.01.2011 - 31.12.2011103955,31 złGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2. szkolenia dla beneficjentów prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego
3. kursy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe dla 10 osób zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami oraz potrzebami rynku pracy
4. wsparcie dochodowe dla 10 osób objętych projektem
Tytuł ProjektuCel DziałaniaCzas realizacji WartośćRealizator
Nowy zawód - nowa przyszłośćZwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym1. zawarcie 12 kontraktów socjalnych01.04.2010 - 31.12.2010104141,39 złGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2. szkolenia dla beneficjentów prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego
3. kursy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe dla 12 osób zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami oraz potrzebami rynku pracy (przedstawiciel handlowy, prawo jazdy kat. B, opiekun dzieci z elementami przewozu w autokarach)
4. wsparcie dochodowe dla 12 osób objętych projektem
Tytuł ProjektuCel DziałaniaCzas realizacji WartośćRealizator
Nowy zawód - nowa przyszłośćZwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym1. zawarcie 12 kontraktów socjalnych z czego 5 osób podejmie pracę01.04.2009 - 31.12.200999637,00 złGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2. czteromiesięczne szkolenia dla beneficjentów prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego
3. kurs obsługi piły spalinowej dla uczestników projektu
4. wsparcie dochodowe dla 12 osób objętych projektem

Komentowanie jest wyłączone.