• Cztery zielone linie - dla turystów

Pomniki przyrody

 

Elementami wzbogacającymi obszar gminy Ojrzeń są pomniki przyrody – pojedyncze drzewa, grupy drzew , aleje. Na uwagę zasługują: dąb szypułkowy „Uparty Mazur” w miejscowości Młock, aleja składająca się z 50 świerków pospolitych w Luberadzu, 7 dębów szypułkowych w miejscowościach, Zielona i Grabówiec. Pozostałe to pojedyncze drzewa rozsiane po terenie całej gminy, głównie dęby, klony i lipy.

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.