Ochrona danych osobowych

Zespół Inspektorów Ochronnych Danych Osobowych

 

Wójt Gminy Ojrzeń z dnia 26 lipca 2018 roku, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektorów Ochronnych Danych Osobowych, w składzie:

  • Marta Lewandowska
  • Bernadeta Gronowska
  • Jacek Rembikowski
  • Wojciech Gębala

Za bezpośredni kontakt z Państwem odpowiada: Marta Lewandowska, a wszelkie uwagi mogą Państwo kierować;

listownie na adres: Urząd Gminy w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 27,06-456 Ojrzeń
mailowo na adres: iod@ojrzen.pl
osobiście w siedzibie w godzinach pracy Urzędu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Komentowanie jest wyłączone.