• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Struktura urzędu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY OJRZEŃ

StanowiskoImię i NazwiskoNr pokoju
Wójt Gminy OjrzeńZdzisław Mierzejewski3a
Pomoc administracyjnaKrzywnicka Emilia3
Radca prawnyNastaszyc Daniela18
Sekretarz GminyAdam Dejnakowski3b
Skarbnik GminyDamięcka Iwona17a
Zastępca Skarbnika Gminy/Inspektor
ds. księgowości budżetowej
Justyna Wyrwich17a
Referent ds. księgowościMagdalena Olszewska 17a
Referent ds. komunalnych i rozliczeń podatku VATKarolina Demkowska16
Referent ds. księgowości jednostek oświatowych i edukacjiMałecka Paulina27
Inspektor ds. księgowości i podatkówRutkowska Emilia14
Zastępca Wójta/Zastępca Kierownika USC/Inspektor
ds. ewidencji ludności oraz wymiaru podatków i opłat
Anna Wiśniewska1
Inspektor ds. księgowości podatkowej, opłat i egzekucji oraz obsługi archiwum
zakładowego i kasy
Elżbieta Sadkowska14
Podinspektor ds. obronnych, zarządzania
kryzysowego oraz obsługi Rady Gminy
Kuczyńska Paulina25
Inspektor ds. kadr i płacKarpińska Joanna26
Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościamiGregorczuk Katarzyna5
Pomoc administracyjnaBolkowska Anna5
Podinspektor ds. inwestycji, dróg i ochrony środowiskaTomasz Tokarski15
Kierownik ds. magazynowych, administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia w wodęGrażyna Białorudzka7a

Komentowanie jest wyłączone.