• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Struktura urzędu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY OJRZEŃ

StanowiskoImię i NazwiskoNr pokoju
Wójt Gminy OjrzeńZdzisław Mierzejewski3a
Zastępca Wójta Gminy - Kierownik Referatu Kadr i Prawno - OrganizacyjnegoKamila Włodkowska3b
Sekretarz GminyAdam Dejnakowski22
Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansów i PlanowaniaKatarzyna Lidia Zimnowodzka17a
Stanowisko ds. księgowości i rozliczeń podatku VATJustyna Wyrwich17a
Stanowisko ds. księgowości Magdalena Olszewska 17a
Stanowisko ds. księgowości budżetowej oraz rozliczeń opłat za wodę Izabela Radecka17
Stanowisko ds. księgowości podatkowej, opłat i egzekucjiAnna Wudarczyk14
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat oraz działalności gospodarczejAnna Wiśniewska26
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, obsługi archiwum zakładowego oraz kasyElżbieta Sadkowska3
Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, oświaty i obsługi Rady GminyPiotr Szczeciński25
Stanowisko ds. płacHanna Matuszewska16
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Stanowisko ds. ewidencji ludności i gospodarki odpadami komunalnymi Grzegorz Drążkiewicz1
Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościamiElżbieta Kuśmierska5
Stanowisko ds. inwestycji, dróg i ochrony środowiska Tomasz Tokarski7
Kierownik ds. magazynowych, administracyjno – gospodarczych i zaopatrzenia w wodęGrażyna Białorudzka7a
Konserwator wodociąguJózef Adamczyk7a

Komentowanie jest wyłączone.