• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Struktura urzędu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY OJRZEŃ

StanowiskoImię i NazwiskoNr pokoju
Wójt Gminy OjrzeńZdzisław Mierzejewski3a
Pomoc administracyjnaKrzywnicka Emilia3
Radca prawnyNastaszyc Daniela3b
Sekretarz GminyAdam Dejnakowski22
Pomoc administracyjnaLewandowska Joanna22a
Skarbnik GminyDamięcka Iwona17a
Zastępca Skarbnika Gminy/Inspektor
ds. księgowości budżetowej
Justyna Wyrwich17a
Młodszy referent ds. księgowościMagdalena Olszewska 17a
Referent ds. księgowości i rozliczeń podatku VATStołkowska Anna17a
Referent ds. księgowości budżetowej i rozliczeń opłat
za wodę
Izabela Radecka17
Pomoc administracyjnaMałecka Paulina17
Pomoc administracyjnaDemkowska Karolina16
Inspektor ds. księgowości i egzekucjiRutkowska Emilia14
Zastępca Wójta/Zastępca Kierownika USC/Inspektor
ds. ewidencji ludności oraz wymiaru podatków i opłat
Anna Wiśniewska1
Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej oraz archiwum
zakładowego i kasy
Elżbieta Sadkowska14
Podinspektor ds. obronnych, zarządzania
kryzysowego oraz obsługi Rady Gminy
Kuczyńska Paulina25
Inspektor ds. księgowości płacowo-oświatowej i kadrKarpińska Joanna26
Inspektor ds. kadr i oświatyZimnowodzka Katarzyna26
Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościamiGregorczuk Katarzyna5
Pomoc administracyjnaBolkowska Anna5
Referent ds. inwestycji, dróg i ochrony środowiskaTomasz Tokarski15
Kierownik ds. magazynowych, administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia w wodęGrażyna Białorudzka7a

Komentowanie jest wyłączone.