• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Numery kont bankowych

35 8230 0007 0017 2651 2000 0001 – podatki, opłata skarbowa, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze

88 8230 0007 0017 2651 2000 0017 – opłata za wywóz odpadów

45 8230 0007 0017 2651 2000 0015 – opłata za wodę

Komentowanie jest wyłączone.