• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

eWniosekPlus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus.

Składając wniosek o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus zyskujesz:

 • Możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (uproszczony tryb składania wniosku).
 • Dane we wniosku wygenerowane na podstawie danych z wniosku z poprzedniego roku z dostępem do aktualnych danych referencyjnych.
 • Automatyczne wypełnienie części wniosku na podstawie rysowanych upraw.
 • Wyświetlane na bieżąco w trybie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól i dołączania wymaganych załączników.
 • Wyświetlane podczas wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku. Ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem do ARiMR wniosku pozwoli uniknąć zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości.
 • Kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego kwalifikowanego obszaru do płatności oraz kontrole krzyżowe umożliwiające korygowanie danych w okresie składania wniosków bez ryzyka zmniejszeń i kar w zakresie płatności.
 • Prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekPlus nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejszą wypłatę płatności.

Jak skorzystać?

1. Zaloguj się za pomocą dotychczasowego konta (loginu i hasła), a jeśli go nie masz utwórz nowe konto na stronie arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus;

Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne

 • numer identyfikacyjny – „numer gospodarstwa”,
 • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
 • 8 ostatnich cyfr numeru bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • adres email – pole nieobowiązkowe;

2. Wypełnij Wniosek o przyznanie płatności na rok 2018 i dołącz wymagane dokumenty.

3. Wyślij i pobierz potwierdzenie.

Dodatkowe informacje:

 • pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84;
 • na stronie internetowej www.arimr.gov.pl;
 • wysyłając e-mail na adres info@arimr.gov.pl lub za pomocą formularza kontaktowego;
 • w Punktach Informacyjnych ARiMR.

Komentowanie jest wyłączone.