• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Odnawialne źródła energii

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Prezentacja informacyjna
 2. Deklaracja przystąpienia w formacie *.docx, oraz w formacie *.pdf

Szanowni Mieszkańcy

W związku z podejmowanymi działaniami dot. odnawialnych źródeł energii, zorganizowanym w dniu 17.06.2016 r spotkaniem informacyjnym dla mieszkańców, zapraszam do dalszej współpracy.

Jak już informowałem, Urząd Gminy Ojrzeń aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. _Urząd Gminy Ojrzeń chce wystąpić o ośrodki w projekcie pt. „Budowa mikro instalacji na budynkach w Gminie Ojrzeń”.

Proponujemy mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.  Gmina Ojrzeń planuje przystąpić do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie gmina do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 80 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny Mieszkańca. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 30 maja 2016 roku do 26 września 2016 roku. Wiąże się to z koniecznością zebrania ankiet od osób zainteresowanych przystąpieniem do programu. Program przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób fizycznych, produkowane ciepło i energia mogą być wykorzystywane jedynie na potrzeby gospodarstwa domowego (w przypadku gospodarstwa rolnego dokonywane są odpowiednie wyliczenia jakie ilości ciepła i energii elektrycznej są zużywane w gospodarstwie domowym).

W momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy Ojrzeń podejmuje dołożenia wszelkich starań w celu skutecznego złożenia wniosku i pozyskania środków na dofinansowanie zadań polegających na budowie:

 1. instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) składającej się z:
 •  paneli fotowoltaicznych  w ilości i mocy dostosowanej do danego budynku mieszkalnego,
 •  inwerter DC/AC trójfazowego,
 •  okablowania wraz z instalacją towarzyszącą.

2.  kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej) składających się z:

 •  2 kolektorów, zbiornika 200 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub
 •  3 kolektorów, zbiornika 300 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub
 •  4 kolektorów, zbiornika 400 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej,

Szacowany koszty inwestycji dla poszczególnych zadań będzie wynosił:

 • dla instalacji fotowoltaiczne – ok. 7 500 zł/kW brutto,
 • dla instalacji kolektorów słonecznych od 10 000 do 16 000 zł brutto,

Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programu o wypełnienie deklaracji odnośnie zapotrzebowania energetycznego budynku i urządzeń jakie Państwa posiadacie w budynkach oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani. Podpowiadamy, że optymalnymi wyborami są następujące możliwości:

 • panele fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • panele fotowoltaiczne z kolektorami słonecznymi

 

Obecnie prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do Urzędu Gminy Ojrzeń do pokoju 7, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2016 r. Dodatkowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, tel. 23 671 83 20, oraz na stronie internetowej w  zakładce: Odnawialne Źródła Energii.

Jednocześnie informuję, że z osobami zakwalifikowanymi do projektu, zostaną zawarte stosowne umowy, w których zostaną ustalone zasady współpracy, odpłatność za sporządzenie dokumentacji technicznej (maks. 500 zł, kwota ta w przypadku nieuzyskania dofinansowania zostanie zwrócona).

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.