• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Terminy odbioru odpadów – II półrocze 2023 – selektywne

Terminy odbioru odpadów – II półrocze 2023 – zmieszane

 

Zasady i metody działania gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych
Informacja PUK w sprawie wypowiadania umów od właścicieli nieruchomości
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ojrzeń
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ojrzeń zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Informacja o osiągniętych poziomach: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady budowlane i remontowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach ustawionych przez podmiot odbierający odpady komunalne, której właściciel nieruchomości zlecił wykonanie usługi.

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę za wywóz odpadów
88 8230 0007 0017 2651 2000 0017

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMOWY NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY OJRZEŃ.

L.p. Nazwa firmy Adres Telefon Regon Nip
1. USŁUGI TRANSPORTOWE S.C.

A.B.M. Gołębiewscy

ul. Oskara Kolberga 30

06- 400 Ciechanów

608 615 608

23 673 60 66

130141872 566 000 99 49
2. Usługi Asenizacyjne

Zbigniew Pyszniak

ul. Batalionów Chłopskich 11/46

06- 400 Ciechanów

23 672 65 73

502 369 079

130509177 566 102 76 88
3. Opal Bud  sp. z o.o. ul. Bukowiecka 92

03-893 Warszawa

797 345 626 363691106 524 279 37 45
4. EKO-WYWÓZ Daniel Wodzyński ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

06-400 Ciechanów

505 823 231 147088541 566 197 45 17
5. CEDROB S.A. ul. Płocka 5

06- 400 Ciechanów

23 672 44 11 130280786 566 000 44 55
6. Usługi Asenizacyjne. Dariusz Baranowski ul. Młynarska 3, 06-400 Ciechanów 604 990 784 130303197 566 130 28 64
7. Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin 23 661 81 20 145902397 567 190 25 25
8. Żar-Biss, Piotr Janowski ul. Augustiańska 36, 06-400 Ciechanów 517 366 233 142215868 566 189 24 98

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.