• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Terminy odbioru odpadów – I półrocze 2024 – selektywne

Terminy odbioru odpadów – I półrocze 2024 – zmieszane

 

Zasady i metody działania gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych
Informacja PUK w sprawie wypowiadania umów od właścicieli nieruchomości
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ojrzeń
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ojrzeń zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Informacja o osiągniętych poziomach: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady budowlane i remontowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach ustawionych przez podmiot odbierający odpady komunalne, której właściciel nieruchomości zlecił wykonanie usługi.

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę za wywóz odpadów
88 8230 0007 0017 2651 2000 0017

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMOWY NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY OJRZEŃ.

LPNazwa firmyAdresTelefonRegonNip
1.USŁUGI
TRANSPORTOWE
S.C. A.B.M.
Gołębiewscy
ul. Oskara
Kolberga 30,
06- 400
Ciechanów
608 615 608
23 673 60 66
1301418725660009949
2.Usługi
Asenizacyjne
Zbigniew
Pyszniak
ul. Batalionów
Chłopskich 11/46,
06- 400
Ciechanów
23 672 65 73
502 369 079
1305091775661027688
3.Opal Bud
sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92,
03-893
Warszawa
797 345 6263636911065242793745
4.EKO-WYWÓZ
Daniel
Wodzyński
ul. Polskiej
Organizacji
Wojskowej 9,
06-400
Ciechanów
505 823 2311470885415661974517
5.CEDROB S.A.ul. Płocka 5,
06- 400
Ciechanów
23 672 44 111302807865660004455
6.Usługi
Asenizacyjne.
Dariusz
Baranowski
ul. Młynarska 3,
06-400
Ciechanów
604 990 7841303031975661302864
7.EKOS-SERWIS
Agata
Chełchowska
ul. J. Czerwińskiego 40,
21-500
Biała Podlaska
695 633 5793610358525372232985
8.Żar-Biss
Piotr
Janowski
ul. Augustiańska 36,
06-400
Ciechanów
517 366 233142215868566 892498

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.