• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Petycje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019

Komentowanie jest wyłączone.